Bli medlem

Betala in summan nedan till Bankgiro 355-3237

Klubben har nu ett swichnummer 123 242 5312

Ange: För och efternamn,
postadress, hem/mobil telefon, e-post,
ev. SMC medlemsnr samt antal vid familjekort på talongen.

Har ni bank via Internet så lämnas informationen under meddelanden.

Enskild: 175 kr

Familjekort: 275 kr

Familjekort: make, maka, sambo samt barn (-18 år) skrivna på samma adress.

Medlemskap gäller årsvis från och med 1 januari till och med 31 december.  anses medlemmen avslutat sitt medlemskap i klubben. Om NY medlem betalar efter 1 november gäller medlemskapet innevarande år och påföljande år.