Styrelsen

Uppdragsgivarna i VMCK 2023

Ordförande                    Anneli Wahlström
Vice Ordförande           Yvonne Rud
Sekreterare                    Eva Skafte
Kassör                             Sten- Börje Eriksson
Ledamot 1                      Thomas Larsson
Ledamot 2                      Leif Johansson
Ledamot 3                      Mats Nodén
Suppleant 1                    Ylva Nordkvist
Suppleant 2                    Bertil Lindström
Revisor 1                         Helge Nilsson
Revisor 2                         Annica Zsuppán
Webmaster                     Kjell Lilja
Valberedning 1               Andreas Gärds
Valberedning 2              Thomas Johansson