Styrelsemöte 2011-10-23

Protokoll fört vid styrelsemöte med VMCK   

23 oktober 2011

 1.  Mötet öppnades av  ordförande Inga Britt Olsson

 2. Maj Lill Ihlar valdes till justerare för mötet.  

 3. Dagordningen godkändes

 4. Kassörens ekonomirapport 20644:- kr på bankkonto

 5. Årsmöte för SMC Dalarna, på Snöåbruk 29/10 kl. 15.00

     a) Smc ersätter utgifter för kaffe och smörgås. Beställt för 30 personer.

     b) 14,30 serveras kaffe och smörgås, Anders Halvarsson ansvarar.

6. Hojfest på kvällen.

     a) P E Andersson har bokat Jimmy & Stefan från Ludvika.

     b) Möblering sker under förmiddagen, stolar ställs in,

         Ansvariga Andreas/Sten Börje.

     c) Dukning kl. 10,00 Eva/ Majlill, Majlill fixar pappersdukar.

     d) Entré ansvarig Sten Börje.

     e) Inköp av drycker (vin öl cider) ansvarig Sten Börje .

         Försäljningspris under kvällen är 20:-/ burk,flaska,glas.

     f) Marchaller, skyltar ansvariga Kjell L./ Per Erik A.

     g) Smörgåstårta beställd till ca 45 personer hämtas av Pelle.

         Styrelsen  träffas  kl. 18.30 .

     h) Styrelsen hjälps åt med städning efter festen

 7. Klubben kommer att få en monter vid simhallen, där kort, priser, klubbens flagga, information om klubben m.m kommer att finnas, Inga-Britt ansvarar att materialet uppdateras i montern start from 1/11-11.

 8. Inga övriga frågor.

 9. Mötet avslutas

 Justerare MajLill Ihlar                      Ordförande Inga-Britt Olsson

Sekreterare  Eva Skafte

Comments are closed.