Årsmöte 2014-02-09

 

Årsmöte för Västerdala MC Klubb Söndag 9 Februari 2014
19 medlemmar närvarande

1.Mötet Öppnades
2.Ordförande för mötet valdes Inga-Britt Olsson.
3.Sekreterare för mötet valdes Thomas Larsson.
4.Justeringsmän valdes Maj Lill Ihlar och Per Erik Andersson.
5.Mötet ansågs stadgenligt utlyst.
6.Dagordningen godkändes.
7.Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes, med tillägg om rapport från resa till Granville Frankrike som några av klubbens medlemmar gjort.
8.Revisorernas berättelse godkändes.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
10.Val av vice ordförande 2 år Per Erik Andersson
Sekreterare 2år Thomas Larsson
Ledamot Maj Lill Ihlar 2 år.
Ersättare Anders Halvarsson 2år.
Ersättare Bertil Lindström 2 år.
Revisor Gösta Lindkvist 1 år
Revisor Olof Solberg 1 år.
Valberedning Jan Larsson 1 år.
Valberedning Vakant
Kontaktperson Smc Carl Göran Hansson
Ansvarig för försäljning av tröjor etc. Inger Svan
11.Fastställande av medlemsavgift för 2015 150:- enskild/ 250:- familj.
12.Verksamhetsplan, onsdagsturer start 7 /5 kl 1800 lokstallet, ansvarig
Per Erik Andersson.
“Avrostning”11 Maj  Vid flygfältet i Dala Järna, ansvarig Per Erik
Andersson
Långtouring 29/5-1/6, ( föreslaget Skagen Danmark)
Bikerun kommun runt 2 augusti ansvarig: Sture Nordkvist
Marimemorial parkeringen ansvarig: Inga Britt Olsson Per Erik
Andersson Sten-Börje Eriksson
Medlemsmöten prel. Maj Augusti November vid Vansbro
Kyrkcentrum, ansvarig styrelsen
13.Presentkort för tidig inbetald medlemsavgift vanns av Kjell Gejdnert.
14.Långtouring 29/5-1/6,resmål ej klart vid årsmötet.
15.Övriga frågor, deltagande i klubbresa är öppet för icke medlemmar utan extra avgift beslut utifrån handuppräckning.
Fimrallyt 3/7-5/7 2014 Tammerfors Finland. Anmälningsblanketter finns på Smc`s hemsida
16.Avtackning av avgående uppdragstagare Jan Henrikssen gjordes av ordförande Inga Britt Olsson
17.Mötet avslutades med kaffe och smörgås samt reseberättelse av Kjell Pedersen från Malung, som berättade och visade bilder från en mc-resa till Marocko och Dakar rallyt.
Ordförande                       Sekreterare                                Kassör

Inga-Britt Olsson             Thomas Larsson   Sten-Börje Eriksson

Justeras                            Justeras

Per-Erik Andersson                 Maj-Lill Ihlar

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.