Styrelsen

Uppdragstagare för VMK  2017-2018 Inom( ) omvalsår

Styrelse  Ordförande: Carl-Göran Hansson (2019) cegehansson@gmail.com
Vice ordförande Per-Erik Andersson (2018)   ilbacks.pererik@telia.com
Kassör Sten Börje Eriksson (2019) stebe@telia.com
Sekreterare Eva Skafte (2018) morn2@live.se

Ledamot: Leif Johansson (2019)
Thomas Larsson (2019) morn2@live.se
MajLill Ihlar (2018) kvillaya@msn.com

Ledamot ersättare: Kjell Lilja (2019) k.a.lilja@telia.com
Anders Halvarsson (2018)
Bertil Lindström (2018) bertil_1@telia.se

Revisorer: Annicka Zsuppan (2018)  Helge Nilsson (2018)

Kontaktperson SMC Carl-Göran Hansson (2018)

Ansvarig för Hemsidan Kjell Lilja(2018)
Valberedning: Annelie Wahlström (2018)

Comments are closed.